Archive | Tin giáo dục

Lá cờ đầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Lá cờ đầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi Tuy Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) không xếp hạng các huyện, thị, thành phố về thành tích phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi nhưng nhìn vào bảng thống kê kết quả điều kiện đạt chuẩn […]

Read the full story

Posted in Tin giáo dục0 Comments