Archive | Truyền hình

Thay đổi gói truyền hình mới

Thay đổi gói truyền hình mới Tuy có một vài xáo trộn ban đầu trong thói quen giải trí của người dân nhưng việc thay đổi gói kênh truyền hình của Trung tâm Truyền hình cáp Nha Trang nhằm đem lại nhiều chương trình, tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng… Quy chế quản […]

Read the full story

Posted in Truyền hình0 Comments